STEAM YAKLAŞIM METODU

“Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…”

STEAM YAKLAŞIM METODU

STEAM ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirir...

STEAM yaklaşımının amacı aktif, üretken, eleştirel düşünebilen, bildiklerini ortak doğrultuda hareket ettirebilen, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine destek olan, ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirmektir.

Buluş yapan, merak eden, çevreye duyarlı öğrenci...

Öğrencilerimizin kendi başlarına buluş yapmalarına fırsat tanıyan, eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, çevreye duyarlılığını artıran bir sistemdir. Merak etme, keşfetme, sorgulama becerilerinin geliştiği öğrenme ortamıdır. Bilimsel aktivite merkezimizde, fen doğa etkinlikleri, deneyler, incelemeler ve koleksiyon çalışmaları yapılmaktadır.ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ