YABANCI DİL

“Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…”

YABANCI DİL EĞİTİMİ

0-5 yaş arasında doğru yapılandırılmış yabancı dil eğitiminin; çocuğun zihinsel gelişimine, kıvrak zekâsına ve anadilindeki anlama kabiliyetine olumlu katkıları olduğuna inanarak; dil programımız fen, matematik, müzik, resim, beden eğitimi ve sanat gibi diğer disiplinlerle işbirliği yaparak İngilizceyi bir amaç değil; bir araç olarak kullanmaktır. 3,4,5 yaşlarında yabancı dil edinimine maruz kalan öğrencilerimiz; kendi kültürel değerlerini başka ülkelerin kültürel değerleriyle harmanlayarak; daha hoşgörülü, evrensel, iletişim yetisi güçlü bireyler olarak anaokulumuzdan mezun olmaktadırlar.

İngilizce eğitim materyallerimiz 5 duyu-bazlı renkli, hareketli, kısa aktivitelere dayanan dil programımızla; öğrencilerimiz hikâyeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla öğrencilerimize öğretilmektedir.ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ