PDR

“Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…”

PDR

‘’Çocuklarımızın Yeteneklerini Keşfediyoruz…

’’ Her çocuğu ayrı, kıymetli bir cevher olarak görüyor, özyapısında var olan yeteneklerini keşfedip geliştirmesini hedefliyoruz.

‘’İletişimin Temeli, İlk Eğitim ile Şekillenir…’’

Çocuklarda kişiliğin oluşumu, insani duygular, ahlaki karakter, sosyal çevreyle iletişimin temelleri ilk yıllarda alınan eğitim ile şekillenir PDR birimimiz okulumuzda verilecek eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla içten ve insani yeni bir bakış açısıyla olumlu davranışlara odaklanıp, yapıcı, teşvik edici bir tutumu benimsemektedir.

PDR birimi olarak amacımız öğrencilerimizin;

Bilgi, beceri ve yeteneklerine dair farkındalık kazanıp, geliştirebilmeleri

Duygularını tanıyabilmeleri, ifade ve kontrol edebilmeleri

Olumlu benlik algısı geliştirebilmeleri

Kendi kendini yönetebilmeleri

Gerçekçi kararlar alabilmeleri

Sorunlarını çözebilmeleri ve çevrelerine uyum sağlayabilmeleri

Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmeleri, duyarlı olabilmeleri ve empati kurabilmeleri

Gerçekçi, dengeli, mutlu ve üreten bireyler olabilmeleri
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ