EĞİTİM PROGRAMIMIZ

“Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…”

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Papatya Anaokulumuzda, modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na entegre edilmesiyle oluşan; öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil alanları ile öz bakım gelişimlerini destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Programımızda öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına, gelişim düzeylerine ve hazır bulunma durumlarına uygun şekilde düzenlenen eğitim ortamlarında becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunulmaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ